Velkommen til Magleby Vandværk

Velkommen til Magleby vandværks hjemmeside. Her kan du finde nyttige informationer om Magleby vandværk og landsbyen Magleby på Stevns.
Vigtige informationer og dokumenter finder du i kolonnen til højre.

Nye filtre samt nye pumper.

Nye filtre samt nye pumper.

Ordinær generalforsamling

Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 22. marts kl. 19.00 i Magleby Forsamlingshus. Du kan læse referatet her.

Udskiftning af vandmålere

Alle vandmåler i hele forsyningsområdet er nu udskiftet til fjernaflæsning.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig den 24.03.2015. Du kan finde den nye bestyrelse under fanebladet Vandværket.