Velkommen til Magleby Vandværk

Velkommen til Magleby vandværks hjemmeside. Her kan du finde nyttige informationer om Magleby vandværk og landsbyen Magleby på Stevns.
Vigtige informationer og dokumenter finder du i kolonnen til højre.

Nye filtre samt nye pumper.

Nye filtre samt nye pumper.

Ekstraordinær generalforsamling

Magleby Vandværk Indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag den. 19 Juni. kl 19.00 i Magleby Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent.
3.Forslag til ændring af forening til a.m.b.a. ( andelsselskab med begrænset ansvar )
4. Forslag til nye vedtægter.
5. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 22. Marts 2017 kl. 19.00, i Magleby Forsamlingshus. Du kan se referat samt bestyrelsens konstituering under fanebladet Vandværket og årsrapporten i højre spalte under Generalforsamling.

Test for desphenyl-chloridazon

Magleby Vandværk bestilte en ny test af vores vand, så snart historierne om desphenyl-chloridazon begyndte at dukke op i medierne. Vi har nu modtaget resultatet af testene. Der er ikke målt indhold af desphenyl-choridazon i vandet. Du kan læse testresultaterne for begge boringer i menuen til højre.

Udskiftning af vandmålere

Alle vandmåler i hele forsyningsområdet er nu udskiftet til fjernaflæsning.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig den 27.04.2017 Du kan finde den nye bestyrelse under fanebladet Vandværket.