Velkommen til Magleby Vandværk

Velkommen til Magleby vandværks hjemmeside. Her kan du finde nyttige informationer om Magleby vandværk og landsbyen Magleby på Stevns.
Vigtige informationer og dokumenter finder du i kolonnen til højre.

Nye filtre samt nye pumper.

Nye filtre samt nye pumper.

Ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling.Torsdag den 9. Marts 2017 kl. 19.00, i Magleby Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.
Bestyrelsen.

Udskiftning af vandmålere

Alle vandmåler i hele forsyningsområdet er nu udskiftet til fjernaflæsning.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig den 24.03.2015. Du kan finde den nye bestyrelse under fanebladet Vandværket.