Vandværket

Daglig drift:

Bjarne Larsen Kirkevej 18 1.tv, 4672 Klippinge tlf. 6168 5518 Send mail

Bestyrelsen

Formand:

Bjarne Larsen Kirkevej 18 1.tv, 4672 Klippinge tlf. 6168 5518 Send mail

Næstformand:

Thomas Andersen

Kasserer og webmaster:

David Møller Send mail

Sekretær:

Inger Kjeldsholm Nordsborg

Bestyrelsesmedlem:

Flemming Nielsen

1.suppleant:

Finn Rosenkvist

2. suppleant:

Maj Hansen