Magleby

Magleby er en af de typiske og ældste landsbyer på Stevns, hvor huse og gårde i gammel tid lå noget tæt, men efter udflytningen sidst i 1700-tallet, blev der 12 gårde tilbage samt en del huse.
I årenes løb er der blevet bygget huse i store haver og vænger og en udstykning mod syd er blevet bebygget med bl.a. pensionistboliger. Plejehjemmet, som blev bygget i 1949, er nu nedlagt og omdannet til andelsboliger (5 stk.) sådan at der nu er i alt 130 husstande i byen.

Af de 12 gårde er der efter salg og sammenlægninger nu kun 4 tilbage og i disse er der ikke mere besætning eller andet landbrug.
Vand har altid spillet en rolle i Magleby. I gammel tid fik beboerne deres vand fra de tre kilder der lå i byen eller den umiddelbare nærhed. Sct. Hans Kilde, Andrese Kilde og Tyfuskilden.

Sct. Hans Kilde ligger nord for Magleby og kan i dag kun lokaliseres som en våd plet på marken om foråret. Denne kilde besøgte de lokale hvert år på Sankt Hans aften, for denne aften skulle vandet have
særligt helende kræfter.
Andrese Kilde har i følge overleveringen navn efter en mand, Andreas, der var syg og ville tage sig af dage ved at drukne sig i kilden, men “badet” i kilden gjorde ham i stedet rask. I virkeligheden kommer navnet nok efter Sankt Andreas, som Magleby kirke er indviet til. Andrese Kilde lå midt i byen.
I 30’erne blev der boret til vandværk i Magleby, og kilderne svandt ind.
Tyfuskilden lå ved Bøgebjerg i Magleby skov. Kilden blev muret til engang under en tyfusepidemi, som kilden fik skylden for.
(kilde: Sagn og overtro fra Stevns, Agnete Jensen, Stevns Museum 1986)
Tidligere var der alle slags små erhvervsdrivende i byen, men det er gået som de fleste andre steder, mange er forsvundet. Tilbage i dag er smed (VVS), vognmand og flere virksomheder som beskæftiger sig med bygge- og anlægsarbejde og andre mindre håndværksvirksomheder.

I byen er en borgerforening, som tager sig af byens flagstang, sørger for badebro ved stranden og er et godt mellemled til Stevns Kommune.
Endvidere findes et velfungerende forsamlingshus, som drives uden vært, et såkaldt nøglehus. Det er et foreningshus, hvor en valgt bestyrelse tager sig af driften.

Skole og kirke deles med Klippinge og ligger på Kirkevej, der forbinder Magleby og Klippinge.

Vis stort kort