Ekstraordinær generalforsamling

Magleby Vandværk Indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag den. 19 Juni. kl 19.00 i Magleby Forsamlingshus.

Dagsorden

1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent.
3.Forslag til ændring af forening til a.m.b.a. ( andelsselskab med begrænset ansvar )
4. Forslag til nye vedtægter.
5. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Leave a Reply